2015-02-02

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z dn. 20 marca 2015 roku, poz. 397) Straż Miejska Kalisza przestaje być organem uprawnionymdo prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych. 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 234/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2015 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, z dniem 22 czerwca 2015 roku Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzić będzie Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miejskiego
w Kaliszu,przy ul. Kościuszki 1 a.
 
 
W tym dziale publikujemy informacje na temat przedmiotów zagubionych lub pozostawionych na terenie naszego miasta a znalezionych przez SM.
 
Właścicieli prosimy o osobiste zgłoszenie się do Komendy Straży Miejskiej Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 po odbiór poniższych rzeczy.
 
Odbiór przedmiotu może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu jego cech świadczących, że przedmiot jest własnością osoby zgłaszającej się do naszego biura.
 
W sprawie rzeczy znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w SMK lub telefonicznie pod nrumerem telefonu 62 501 61 73.