2015-02-09

Majątek i struktura własnościowa

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Mienie znajdujące się we władaniu Straży Miejskiej Kalisza, będącej jednostką organizacyjną miasta Kalisza stanowi własność miasta.

MAJĄTEK

Majątek znajdujący się w dyspozycji Straży Miejskiej Kalisza obejmuje w szczególności:
 
♦ nieruchomości, przeznaczone na siedzibę  jednostki Straży Miejskiej,
♦ mienie ruchome, w tym m. in.: pojazdy, urządzenia techniczne, urządzenia i wyposażenie biurowe, środki        przymusu bezpośredniego, umundurowanie strażników, sprzęt i programy informatyczne.
♦ środki finansowe stanowiące budżet Straży Miejskiej Kalisza