2015-02-09

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zgłoszenia przyjmowane są pod bezpłatny, całodobowy numer telefonu 986
 
1. Zgłoszenia pisemne
Zgłoszenia pisemne prosimy kierować na adres: ul. Krótka 5-7  62-800 Kalisz
 
2. Zgłoszenia drogą elektroniczną
wysyłane na adres smkalisz@interia.pl 
 
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
-  wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,
-  adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy oraz  numeru domu i mieszkania),
-  przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 
Komendant Straży Miejskiej Kalisza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14 00 – 15 30 w siedzibie SMK w Kaliszu ul. Krótka 5-7.
 
3. Kolejność załatwiania spraw
O kolejności załatwienia spraw decyduje data wpływu wniosku/sprawy do Jednostki.
 
4. Informacje o stanie przyjętej sprawy lub wniosku można uzyskać pod nr telefonu 62 765 44 50.