2015-02-09

Ewidencje i Rejestry

Straż Miejska Kalisza udostępnia dane z prowadzonych przez siebie ewidencji, rejestrów oraz zbiorów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 
Dostęp do informacji publicznej
 
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Kalisza, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na wniosek.
 
Wniosek w formie pisemnej należy przesłać na adres pocztowy: ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz
 
Wniosek w postaci e-maila należy kierować na adres poczty elektronicznej: smkalisz@interia.pl
 
Wzór wniosku w załączeniu.

Załączniki

  wniosek o udostępnienie inf..pdf 46,1 KB (pdf) szczegóły pobierz